درایوهای ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز HiTEK تایوان

مشاهده همه 12 نتیجه

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 0.75 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40007BX0

5,809,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 1.5 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40015BX0

6,245,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 11 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40110BX0

17,943,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 15کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40150BX0

20,475,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 18.5 کیلووات سه فاز HiTEKمدل F100T40185BX0

26,038,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 2.2 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40022BX0

6,880,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 22 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40220BX0

31,013,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 30 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40300BX0

41,068,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 37 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40370BX0

46,361,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 4 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40040BX0

8,468,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 5.5 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40055BX0

11,008,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 7.5 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40075BX0

13,752,000 تومان
شروع چت!
سلام
خوش آمدید، چطور میتونم کمکتون کنم!؟