درایوهای ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز HiTEK تایوان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 0.75 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40007BX0

3,409,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 1.5 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40015BX0

3,812,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 11 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40110BX0

10,531,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 15کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40150BX0

12,941,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 18.5 کیلووات سه فاز HiTEKمدل F100T40185BX0

17,116,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 2.2 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40022BX0

4,038,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 22 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40220BX0

18,930,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 30 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40300BX0

24,103,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 37 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40370BX0

28,298,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 4 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40040BX0

4,970,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 5.5 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40055BX0

6,461,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 7.5 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40075BX0

8,071,000 تومان
شروع چت!
سلام
خوش آمدید، چطور میتونم کمکتون کنم!؟