تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 0.75 کیلووات تک فاز HiTEK مدل F100S20007BX0

2,624,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 0.75 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40007BX0

3,409,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 1.5 کیلووات تک فاز HiTEK مدل F100S20015BX0

2,819,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 1.5 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40015BX0

3,812,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 11 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40110BX0

10,531,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 11 کیلووات سه فاز LS مدل SV110IG5A-4

24,200,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 15 کیلووات سه فاز LS مدل SV150IG5A-4

28,700,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 15کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40150BX0

12,941,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 18.5 کیلووات سه فاز HiTEKمدل F100T40185BX0

17,116,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 18.5 کیلووات سه فاز LS مدل SV185IG5A-4

38,499,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 2.2 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40022BX0

4,038,000 تومان

تجهیزات اتوماسیون و اینورتر درایوهای صنعتی

اینورتر درایو 22 کیلووات سه فاز HiTEK مدل F100T40220BX0

18,930,000 تومان
شروع چت!
سلام
خوش آمدید، چطور میتونم کمکتون کنم!؟